พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่ หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่ หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่ หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่ หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา Ø
หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163071 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 157969

ตำแหน่งงานว่างคอลเซ็นเตอร์

ตำแหน่งงานว่างคอลเซ็นเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 16000-17000

งานประจำ : 16000-17000 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
รักษาความปลอดภัยสนามไดร์ ทำงานเหมา 12 ชม.
กะ 6 โมงเย็น ถึง 6 โมงเช้า หรือ กะ 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157969

ตำแหน่งงานว่างคอลเซ็นเตอร์

ตำแหน่งงานว่างคอลเซ็นเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 16000-17000

งานประจำ : 16000-17000 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
รักษาความปลอดภัยสนามไดร์ ทำงานเหมา 12 ชม.
กะ 6 โมงเย็น ถึง 6 โมงเช้า หรือ กะ 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157524

ตำแหน่งงานว่างตำแหน่ง หัวหน้าดูแลต้นไม้

ตำแหน่งงานว่างตำแหน่ง หัวหน้าดูแลต้นไม้

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
ลักษณะงาน
- ดูแลต้นไม้ ตกแต่งต้นไม้ ในสนาม
- ดูแลรักษาโรคพืช รู้วิธีกำจัดศัตรูพืช (หนอน,แมลง,ฯลฯ)
- ควบคุมการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี
- มีความรู้โรคพืชสวน
-มีความรู้ทางด้านออกแบบภูมิทัศน์ และจัดสวน
-ควบคุมดูแล คนงานสนาม
-สามารถทดต่อแดดกลางแจ้งได้
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157524

ตำแหน่งงานว่างตำแหน่ง หัวหน้าดูแลต้นไม้

ตำแหน่งงานว่างตำแหน่ง หัวหน้าดูแลต้นไม้

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
ลักษณะงาน
- ดูแลต้นไม้ ตกแต่งต้นไม้ ในสนาม
- ดูแลรักษาโรคพืช รู้วิธีกำจัดศัตรูพืช (หนอน,แมลง,ฯลฯ)
- ควบคุมการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี
- มีความรู้โรคพืชสวน
-มีความรู้ทางด้านออกแบบภูมิทัศน์ และจัดสวน
-ควบคุมดูแล คนงานสนาม
-สามารถทดต่อแดดกลางแจ้งได้
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156790

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร/จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร/จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสพการณ์

งานประจำ : ตามประสพการณ์ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
ช่วยเหลือผู้จัดการในการดูแลร้านอาหาร อบรมเด็กเสริฟ์ ดูแลงานเลี้ยง จัดงานเลี้ยงกลุ่ม ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในร้านอาหาร ช่วยเหลือผู้จัดการในการคิดออกแบบโปรโมชั่นร้านอาหาร จัดซื้ออาหารสดเข้าร้าน 2 ครั้งต่ออาทิตย์และสามารถคำนวณต้นทุน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156790

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร/จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร/จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสพการณ์

งานประจำ : ตามประสพการณ์ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
ช่วยเหลือผู้จัดการในการดูแลร้านอาหาร อบรมเด็กเสริฟ์ ดูแลงานเลี้ยง จัดงานเลี้ยงกลุ่ม ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในร้านอาหาร ช่วยเหลือผู้จัดการในการคิดออกแบบโปรโมชั่นร้านอาหาร จัดซื้ออาหารสดเข้าร้าน 2 ครั้งต่ออาทิตย์และสามารถคำนวณต้นทุน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154503

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ(ด่วนมาก!!!)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ(ด่วนมาก!!!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
- ทำงานฝ่ายบุคคลในการทำ เงินเดือนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำและติดต่อเรื่องประกันสังคม ทำรายงานสรุปเรื่องเงินเดือน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- ติดต่อประสานงานเรื่องคนงานต่างด้าว พร้อมตรวจเช็ค การพำนักพักพิง 90 วัน
- ช่วยดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน พร้อมเตรียมเรื่อง uniform ต่างๆ พร้อมควบคุมดูแลเรื่อง stock
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154503

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ(ด่วนมาก!!!)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ(ด่วนมาก!!!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
- ทำงานฝ่ายบุคคลในการทำ เงินเดือนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำและติดต่อเรื่องประกันสังคม ทำรายงานสรุปเรื่องเงินเดือน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- ติดต่อประสานงานเรื่องคนงานต่างด้าว พร้อมตรวจเช็ค การพำนักพักพิง 90 วัน
- ช่วยดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน พร้อมเตรียมเรื่อง uniform ต่างๆ พร้อมควบคุมดูแลเรื่อง stock
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154502

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ

งานประจำ : ขึ้นกับประสบการณ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
สรรหาพนักงาน - ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การมาทำ งาน สิทธิสวัสดิการ เงินได้-เงินหักต่างๆ เพื่อคำนวนจ่ายค่าจ้าง , ดูแลสวัสดิการของพนักงาน , ดูแลงานเอกสารต่างด้าวสัญชาติเมียนม่าและกัมพูชา , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย,ดูแลฝ่ายจัดซื้อ สรรหาและซื้อสินค้าเข้าบริษัทในราคาที่เหมาะสม
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154502

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ

งานประจำ : ขึ้นกับประสบการณ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
สรรหาพนักงาน - ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การมาทำ งาน สิทธิสวัสดิการ เงินได้-เงินหักต่างๆ เพื่อคำนวนจ่ายค่าจ้าง , ดูแลสวัสดิการของพนักงาน , ดูแลงานเอกสารต่างด้าวสัญชาติเมียนม่าและกัมพูชา , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย,ดูแลฝ่ายจัดซื้อ สรรหาและซื้อสินค้าเข้าบริษัทในราคาที่เหมาะสม
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154300

ตำแหน่งงานว่างsenior ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างsenior ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
รับผิดชอบงานบุคคลทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 200 คน จัดหาพนักงานและคนงานต่างด้าว ดูแลงานด้านฝ่ายบุคคลทั้งหมด, ทำประกันสังคม บริหารระบบเงินเดือน,สวัสดิการของพนักงาน , การอบรมต่างๆ , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154300

ตำแหน่งงานว่างsenior ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างsenior ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
รับผิดชอบงานบุคคลทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 200 คน จัดหาพนักงานและคนงานต่างด้าว ดูแลงานด้านฝ่ายบุคคลทั้งหมด, ทำประกันสังคม บริหารระบบเงินเดือน,สวัสดิการของพนักงาน , การอบรมต่างๆ , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 153442

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Auditสินค้า / ตรวจนับสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Auditสินค้า / ตรวจนับสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
- วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร ในเรื่องสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม การโยกย้าย งานสวัสดิการ
- งานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนม่า สรรหา และทำเอกสารเกี่ยวกับต่างด้าวทั้งหมด
- บริหารระบบโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามมาตรฐาน ของตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่ง
- ควบคุม ดูแลผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ส่งมอบงานตรงตามเวลา
- เป็นผู้กำหนดและให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
- พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุง
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153442

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Auditสินค้า / ตรวจนับสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Auditสินค้า / ตรวจนับสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
- วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร ในเรื่องสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม การโยกย้าย งานสวัสดิการ
- งานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนม่า สรรหา และทำเอกสารเกี่ยวกับต่างด้าวทั้งหมด
- บริหารระบบโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามมาตรฐาน ของตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่ง
- ควบคุม ดูแลผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ส่งมอบงานตรงตามเวลา
- เป็นผู้กำหนดและให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
- พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุง
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153439

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
จัดหาพนักงานและคนงานต่างด้าว ดูแลงานด้านฝ่ายบุคคลทั้งหมด, ทำประกันสังคม บริหารระบบเงินเดือน,สวัสดิการของพนักงาน , การอบรมต่างๆ , ดูแลแม่บ้าน , ดูแล ร.ป.ภ , ดูแลรถของบริษัท ต่อภาษี พรบ รถยนต์ , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153439

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
จัดหาพนักงานและคนงานต่างด้าว ดูแลงานด้านฝ่ายบุคคลทั้งหมด, ทำประกันสังคม บริหารระบบเงินเดือน,สวัสดิการของพนักงาน , การอบรมต่างๆ , ดูแลแม่บ้าน , ดูแล ร.ป.ภ , ดูแลรถของบริษัท ต่อภาษี พรบ รถยนต์ , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153441

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการดูแลสนามกอล์ฟ(ส่วนภาคสนามและต้นไม้)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการดูแลสนามกอล์ฟ(ส่วนภาคสนามและต้นไม้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
ดูแลสนามกอล์ฟ การตัด ดูแลหญ้า ต้นไม้ในสนาม รับคำสั่งและเรียนรู้งานจาก Super Intendant.
-ควบคุมดูแล คนงานสนาม
-ดูแลรักษาโรคพืช
-ควบคุมการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี
-สามารถทดต่อแดดกลางแจ้งได้
-มีความรู้ทางด้านออกแบบภูมิทัศน์ และจัดสวน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153441

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการดูแลสนามกอล์ฟ(ส่วนภาคสนามและต้นไม้)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการดูแลสนามกอล์ฟ(ส่วนภาคสนามและต้นไม้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
ดูแลสนามกอล์ฟ การตัด ดูแลหญ้า ต้นไม้ในสนาม รับคำสั่งและเรียนรู้งานจาก Super Intendant.
-ควบคุมดูแล คนงานสนาม
-ดูแลรักษาโรคพืช
-ควบคุมการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี
-สามารถทดต่อแดดกลางแจ้งได้
-มีความรู้ทางด้านออกแบบภูมิทัศน์ และจัดสวน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 152904

ตำแหน่งงานว่างDRODUCTION MANAGER

ตำแหน่งงานว่างDRODUCTION MANAGER

งานประจำ : เงินเดือน 50,001 บาท ขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 50,001 บาท ขึ้นไป หรือ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1.รับแรงกดดันได้สูง
2.ดูแลรับผิดชอบ ควบคุมการผลิตของโรงาน
3.กล้าตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูง และมีไหวพริบเมื่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ถึงที่สุด
5.รับนโบาย และ วัฒนะธรรมขององค์กรได้ และปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ดี
6.ยอมรับความผิดและการตัดใจที่ผิดผลาดในหน้าที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ อาจมีผลถึงเรื่องของรายได้ตามสัดส่วนขององศ์กร 7.มีความเป็นผู้นำสูง สามารถปกครองพนักงานกว่า 300 คน ขึ้นไปได้
8.สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจนกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152904

ตำแหน่งงานว่างDRODUCTION MANAGER

ตำแหน่งงานว่างDRODUCTION MANAGER

งานประจำ : เงินเดือน 50,001 บาท ขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 50,001 บาท ขึ้นไป หรือ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1.รับแรงกดดันได้สูง
2.ดูแลรับผิดชอบ ควบคุมการผลิตของโรงาน
3.กล้าตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูง และมีไหวพริบเมื่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ถึงที่สุด
5.รับนโบาย และ วัฒนะธรรมขององค์กรได้ และปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ดี
6.ยอมรับความผิดและการตัดใจที่ผิดผลาดในหน้าที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ อาจมีผลถึงเรื่องของรายได้ตามสัดส่วนขององศ์กร 7.มีความเป็นผู้นำสูง สามารถปกครองพนักงานกว่า 300 คน ขึ้นไปได้
8.สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจนกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ฝึกงานพระนครศรีอยุธยา งานชั่วคราวพระนครศรีอยุธยา งานนอกเวลาพระนครศรีอยุธยา งานประจำพระนครศรีอยุธยา งานราชการพระนครศรีอยุธยา งานต่างประเทศพระนครศรีอยุธยา งานอื่นๆพระนครศรีอยุธยา
หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ฝึกงานพระนครศรีอยุธยา งานชั่วคราวพระนครศรีอยุธยา งานนอกเวลาพระนครศรีอยุธยา งานประจำพระนครศรีอยุธยา งานราชการพระนครศรีอยุธยา งานต่างประเทศพระนครศรีอยุธยา งานอื่นๆพระนครศรีอยุธยา