พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา Ø
หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 192480 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 145006

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อขนย้ายวัตถุต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 24/09/2563

เลขที่ประกาศ : 145006

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อขนย้ายวัตถุต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 24/09/2563

เลขที่ประกาศ : 145013

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
ประจำฝ่ายการผลิตต่างๆของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายสต๊อกเหล็ก ฝ่ายตัด ฝ่ายเจาะรู ฝ่ายเผา ฝ่ายช่างสี ฝ่ายขนส่ง เป็นต้น
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 24/09/2563

เลขที่ประกาศ : 145013

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
ประจำฝ่ายการผลิตต่างๆของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายสต๊อกเหล็ก ฝ่ายตัด ฝ่ายเจาะรู ฝ่ายเผา ฝ่ายช่างสี ฝ่ายขนส่ง เป็นต้น
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 24/09/2563

เลขที่ประกาศ : 143945

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 325 ต่อวัน

งานประจำ : 325 ต่อวัน พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
รับวัสดุ,จัดเก็บ,และเบิกจ่ายตามใบเบิกพร้อมติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายวัสดุนั้นๆ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 09/09/2563

เลขที่ประกาศ : 143945

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 325 ต่อวัน

งานประจำ : 325 ต่อวัน พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
รับวัสดุ,จัดเก็บ,และเบิกจ่ายตามใบเบิกพร้อมติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายวัสดุนั้นๆ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 09/09/2563
เลขที่ประกาศ : 143339

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนฝ่ายผลิต (งานเจาะ)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนฝ่ายผลิต (งานเจาะ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
ดูแลและควมคุมงานเครื่องเจาะรูเหล็ก ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพงาน ให้ได้ตามแผนงานส่งชิ้นงานให้ลูกค้า
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 29/08/2563

เลขที่ประกาศ : 143339

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนฝ่ายผลิต (งานเจาะ)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนฝ่ายผลิต (งานเจาะ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
ดูแลและควมคุมงานเครื่องเจาะรูเหล็ก ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพงาน ให้ได้ตามแผนงานส่งชิ้นงานให้ลูกค้า
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 29/08/2563

เลขที่ประกาศ : 143279

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายติงตั้ง

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายติงตั้ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
จัดทำและดูแลงานด้านเอกสารของหน่วยงาน ตรวจสอบและสั่งซื้อวัสดุของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานทั้งภายในและภายนอก
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 28/08/2563

เลขที่ประกาศ : 143279

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายติงตั้ง

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายติงตั้ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
จัดทำและดูแลงานด้านเอกสารของหน่วยงาน ตรวจสอบและสั่งซื้อวัสดุของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานทั้งภายในและภายนอก
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 28/08/2563

เลขที่ประกาศ : 122947

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนฝ่ายผลิต ( งานสี )

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนฝ่ายผลิต ( งานสี )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
1.ควมคุมงานตามแผนงานที่กำหนด
2.ควบคุมดูแลระบบการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก
3.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการทำงานส่วนรวม
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 04/01/2563

เลขที่ประกาศ : 122947

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนฝ่ายผลิต ( งานสี )

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนฝ่ายผลิต ( งานสี )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
1.ควมคุมงานตามแผนงานที่กำหนด
2.ควบคุมดูแลระบบการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก
3.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการทำงานส่วนรวม
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 04/01/2563
เลขที่ประกาศ : 122945

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนฝ่ายผลิต (งานขนส่ง )

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนฝ่ายผลิต (งานขนส่ง )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
1.ควมคุมงานตามแผนงานที่กำหนด
2.ควมคุมรับผิดชอบงานขนส่งให้ได้ตามมาตรฐาน
3.ควบคุมดูแลระบบการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก
4.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการทำงานส่วนรวม
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 04/01/2563

เลขที่ประกาศ : 122945

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนฝ่ายผลิต (งานขนส่ง )

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนฝ่ายผลิต (งานขนส่ง )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
1.ควมคุมงานตามแผนงานที่กำหนด
2.ควมคุมรับผิดชอบงานขนส่งให้ได้ตามมาตรฐาน
3.ควบคุมดูแลระบบการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก
4.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการทำงานส่วนรวม
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 04/01/2563

เลขที่ประกาศ : 119413

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค-ประจำหน่วยงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค-ประจำหน่วยงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
หน้าที่ควบคุมการทำงานของทีมช่าง ให้เป็นไปตามระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119413

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค-ประจำหน่วยงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค-ประจำหน่วยงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
หน้าที่ควบคุมการทำงานของทีมช่าง ให้เป็นไปตามระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119414

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา / วิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา / วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
ดูแลและควมคุมงานประกอบ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพงาน ให้ได้ตามแผนงานส่งชิ้นงานให้ลูกค้า
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119414

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา / วิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา / วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
ดูแลและควมคุมงานประกอบ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพงาน ให้ได้ตามแผนงานส่งชิ้นงานให้ลูกค้า
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 08/12/2562
เลขที่ประกาศ : 119415

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ ( SHOP DRAWING )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ ( SHOP DRAWING )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
เขียนแบบโครงสร้างเหล็กโรงงานอุตสหกรรม
ด้วยโปรแกรม TEKLA และ AUTO CAD
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119415

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ ( SHOP DRAWING )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ ( SHOP DRAWING )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
เขียนแบบโครงสร้างเหล็กโรงงานอุตสหกรรม
ด้วยโปรแกรม TEKLA และ AUTO CAD
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 08/12/2562

หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ฝึกงานพระนครศรีอยุธยา งานชั่วคราวพระนครศรีอยุธยา งานนอกเวลาพระนครศรีอยุธยา งานประจำพระนครศรีอยุธยา งานราชการพระนครศรีอยุธยา งานต่างประเทศพระนครศรีอยุธยา งานอื่นๆพระนครศรีอยุธยา
หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ฝึกงานพระนครศรีอยุธยา งานชั่วคราวพระนครศรีอยุธยา งานนอกเวลาพระนครศรีอยุธยา งานประจำพระนครศรีอยุธยา งานราชการพระนครศรีอยุธยา งานต่างประเทศพระนครศรีอยุธยา งานอื่นๆพระนครศรีอยุธยา