พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา Ø
หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163069 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 148558

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
•กํากับดูแลวางแผนการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงตรวจสอบงานในโครงการให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานทางวิชาชีพทั้งด้านเวลา บุคคลากร และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
•กํากับดูแลการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําเดือน และแผนประจําสัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ต่างๆเพื่อโครงการสําเร็จลุล่วง แผนสําเร็จตามกําหนดการ
•กํากับดูแลบุคคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการทํางาน เพื่อให้งานที่ได้รับ
มอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
•กํากับดูแลและตรวจสอบงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโคร
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148558

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
•กํากับดูแลวางแผนการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงตรวจสอบงานในโครงการให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานทางวิชาชีพทั้งด้านเวลา บุคคลากร และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
•กํากับดูแลการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําเดือน และแผนประจําสัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ต่างๆเพื่อโครงการสําเร็จลุล่วง แผนสําเร็จตามกําหนดการ
•กํากับดูแลบุคคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการทํางาน เพื่อให้งานที่ได้รับ
มอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
•กํากับดูแลและตรวจสอบงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโคร
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148563

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย Sale Project

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย Sale Project

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง + Commission

งานประจำ : ตามที่ตกลง + Commission พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
urgentjob
บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัท
11 พ.ย. 63
พนักงานขายวัสดุก่อสร้างโครงการ
pin location
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
salary iconตามที่ตกลง + Commission
number of positions icon1
รายละเอียดงาน
1. นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างให้กับเจ้าของโครงการ , โรงงานอุตสาหกรรม ,
ผู้รับเหมา และหน่วยงานต่างๆทั้งเอกชนและรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2. เปิดลูกค้า หรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานการตลาด
3. ให้ข้อมูล และสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148563

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย Sale Project

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย Sale Project

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง + Commission

งานประจำ : ตามที่ตกลง + Commission พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
urgentjob
บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัท
11 พ.ย. 63
พนักงานขายวัสดุก่อสร้างโครงการ
pin location
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
salary iconตามที่ตกลง + Commission
number of positions icon1
รายละเอียดงาน
1. นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างให้กับเจ้าของโครงการ , โรงงานอุตสาหกรรม ,
ผู้รับเหมา และหน่วยงานต่างๆทั้งเอกชนและรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2. เปิดลูกค้า หรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานการตลาด
3. ให้ข้อมูล และสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148564

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงาน ฝ่ายขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงาน ฝ่ายขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
รายละเอียดงาน
- ประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขนส่งของบริษัทฯ
- บริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย และอัตรากำลังในการบริหารการจัดส่งให้ได้ตามงบประมาณเป้าหมายที่กำหนด
- วางแผนงานด้านการจัดส่ง การกำหนดรูปแบบการจัดส่ง การจัดเส้นทาง การจัดรอบการจัดส่งให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด และควบคุมต้นทุนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดำเนินการจัดส่งสินค้าได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด จัดส่งได้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เกิดการเสียหาย
- ควบคุมดูแล บำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ในการจัดส่งให้อยู
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148564

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงาน ฝ่ายขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงาน ฝ่ายขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
รายละเอียดงาน
- ประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขนส่งของบริษัทฯ
- บริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย และอัตรากำลังในการบริหารการจัดส่งให้ได้ตามงบประมาณเป้าหมายที่กำหนด
- วางแผนงานด้านการจัดส่ง การกำหนดรูปแบบการจัดส่ง การจัดเส้นทาง การจัดรอบการจัดส่งให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด และควบคุมต้นทุนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดำเนินการจัดส่งสินค้าได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด จัดส่งได้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เกิดการเสียหาย
- ควบคุมดูแล บำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ในการจัดส่งให้อยู
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148552

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
-ทำความสะอาดบ้านนายจ้าง
-ซักผ้า รีดผ้า
-ทำอาหารเตรียมอาหารให้นายจ้าง
-ดูแลลูกนายตั้งแต่ตื่นนอน จนเข้านอน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148552

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
-ทำความสะอาดบ้านนายจ้าง
-ซักผ้า รีดผ้า
-ทำอาหารเตรียมอาหารให้นายจ้าง
-ดูแลลูกนายตั้งแต่ตื่นนอน จนเข้านอน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148551

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
1. ดูแลทำความสะอาดบ้าน
2. ซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน และจัดระเบียบเครื่องใช้ภายในบ้าน
3. เตรียมและจัดทำอาหารให้กับน้อง
4. ล้างภาชนะบรรจุอาหาร และดูแลรักษาความสะอาดทุกสิ่งในบ้าน
5. ดูแลเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง
6. เตรียมตัวอาบน้ำ แต่งตัว ช่งนม และทำความสะอาดภาชนะต่างๆ สำหรับเด็ก
7. ดูแลเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายของน้อง
8. ดูแลน้องตั้งแต่ตื่นนอน จนพาน้องเข้านอน
9. ทำงานตั้งแต่ 6 โมงเช้า จนถึง 2 ทุ่ม
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148551

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
1. ดูแลทำความสะอาดบ้าน
2. ซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน และจัดระเบียบเครื่องใช้ภายในบ้าน
3. เตรียมและจัดทำอาหารให้กับน้อง
4. ล้างภาชนะบรรจุอาหาร และดูแลรักษาความสะอาดทุกสิ่งในบ้าน
5. ดูแลเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง
6. เตรียมตัวอาบน้ำ แต่งตัว ช่งนม และทำความสะอาดภาชนะต่างๆ สำหรับเด็ก
7. ดูแลเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายของน้อง
8. ดูแลน้องตั้งแต่ตื่นนอน จนพาน้องเข้านอน
9. ทำงานตั้งแต่ 6 โมงเช้า จนถึง 2 ทุ่ม
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148557

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
รายละเอียดงาน
1.ทำงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของฝ่ายบัญชี และ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้ ทุกๆขั้นตอน
2.หมั่นติดตาม รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบอยู่เสมอ โดยมีหน้าที่คร่าวๆดังนี้

2.1 ใช้โปรแกรมบัญชี Express และมีความพร้อมในการเรียนรู้และนำมาใช้ในหน้าที่ฝ่ายบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 ตรวจสอบส่วนงานภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อ,คลังสินค้าและวัสดุ,ค่าแรง
2.3 ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างเหมาระหว่าง Owner กับบริษัทฯ งานจัดจ้าง, ขึ้นทะเบียน Subcontract และSupplier
เจ้าหน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148557

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
รายละเอียดงาน
1.ทำงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของฝ่ายบัญชี และ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้ ทุกๆขั้นตอน
2.หมั่นติดตาม รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบอยู่เสมอ โดยมีหน้าที่คร่าวๆดังนี้

2.1 ใช้โปรแกรมบัญชี Express และมีความพร้อมในการเรียนรู้และนำมาใช้ในหน้าที่ฝ่ายบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 ตรวจสอบส่วนงานภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อ,คลังสินค้าและวัสดุ,ค่าแรง
2.3 ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างเหมาระหว่าง Owner กับบริษัทฯ งานจัดจ้าง, ขึ้นทะเบียน Subcontract และSupplier
เจ้าหน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148562

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย Sale Project

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย Sale Project

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง + Commission

งานประจำ : ตามที่ตกลง + Commission พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
urgentjob
บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัท
11 พ.ย. 63
พนักงานขายวัสดุก่อสร้างโครงการ
pin location
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
salary iconตามที่ตกลง + Commission
number of positions icon1
รายละเอียดงาน
1. นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างให้กับเจ้าของโครงการ , โรงงานอุตสาหกรรม ,
ผู้รับเหมา และหน่วยงานต่างๆทั้งเอกชนและรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2. เปิดลูกค้า หรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานการตลาด
3. ให้ข้อมูล และสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148562

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย Sale Project

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย Sale Project

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง + Commission

งานประจำ : ตามที่ตกลง + Commission พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น
urgentjob
บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัท
11 พ.ย. 63
พนักงานขายวัสดุก่อสร้างโครงการ
pin location
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
salary iconตามที่ตกลง + Commission
number of positions icon1
รายละเอียดงาน
1. นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างให้กับเจ้าของโครงการ , โรงงานอุตสาหกรรม ,
ผู้รับเหมา และหน่วยงานต่างๆทั้งเอกชนและรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2. เปิดลูกค้า หรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานการตลาด
3. ให้ข้อมูล และสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142955

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการและงานบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการและงานบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน สามเรือน
1. สรรหาและคัดเลือก บุคคลากรเข้าทำงาน
2. จัดทำสัญญาจ้างงาน และแฟ้มพนักงาน
3. รับผลการประเมินทดลองงานและประกาศการบรรจุพนักงาน
4. ดูแลเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงาน แจ้งเข้า-ออก/เงินสมทบ
5. จัดทำข้อมูลเงินเดือน และทำเรื่องอายัดเงินเดือนพนักงาน
6. บันทึก แก้ไข สถิติ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน เพื่อรายงาน
7. ทำใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work premit) และ Visa 
8. ดูแลสวัสดิการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน
9. ประสานงานกับหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ดูแลทรัพย์สินบริษัท อาคาร/สถานที่/รถยน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142955

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการและงานบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการและงานบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน สามเรือน
1. สรรหาและคัดเลือก บุคคลากรเข้าทำงาน
2. จัดทำสัญญาจ้างงาน และแฟ้มพนักงาน
3. รับผลการประเมินทดลองงานและประกาศการบรรจุพนักงาน
4. ดูแลเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงาน แจ้งเข้า-ออก/เงินสมทบ
5. จัดทำข้อมูลเงินเดือน และทำเรื่องอายัดเงินเดือนพนักงาน
6. บันทึก แก้ไข สถิติ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน เพื่อรายงาน
7. ทำใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work premit) และ Visa 
8. ดูแลสวัสดิการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน
9. ประสานงานกับหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ดูแลทรัพย์สินบริษัท อาคาร/สถานที่/รถยน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142953

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน สามเรือน
- ประจำที่ไซต์งานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย (ปัจจุบันมีไซต์ก่อสร้างใน จ.พระนครศรีอยุธยา)
- ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในงานโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไซต์ กับออฟฟิศ สนญ.
- ดำเนินการด้านเอกสาร support ต่างๆ สำหรับโครงการก่อสร้าง
- ช่วยดำเนินการและติดตามเรื่องขอซื้อ/จัดซื้อ สินค้า/วัสดุ/อุปกรณ์ หรือจัดจ้างผู้รับเหมา ตามใบขอซื้อ (PR)
- งานธุรการทั่วไป เช่น รับของ ส่งของ เบิกค่าใช้จ่าย เป็นต้น
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142953

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน สามเรือน
- ประจำที่ไซต์งานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย (ปัจจุบันมีไซต์ก่อสร้างใน จ.พระนครศรีอยุธยา)
- ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในงานโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไซต์ กับออฟฟิศ สนญ.
- ดำเนินการด้านเอกสาร support ต่างๆ สำหรับโครงการก่อสร้าง
- ช่วยดำเนินการและติดตามเรื่องขอซื้อ/จัดซื้อ สินค้า/วัสดุ/อุปกรณ์ หรือจัดจ้างผู้รับเหมา ตามใบขอซื้อ (PR)
- งานธุรการทั่วไป เช่น รับของ ส่งของ เบิกค่าใช้จ่าย เป็นต้น
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 142954

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน สามเรือน
1. วางบิล จ่ายเช็ค ตามกำหนดเวลาของบริษัทฯ
2. จัดทำและตรวจสอบด้านรับ/จ่าย , เจ้าหนี้/ลูกหนี้ได้
3. ตรวจเช็คเอกสารประการการรับเงินหรือจ่ายเงินได้
4. จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตาม LG ครบกำหนด และ LG ที่ขอคืนได้ และติดต่อสอบถามการเก็บหนี้
6. จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน และรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
7. รับ-ส่งมอบ งานบริหารโครงการ
8. ลงบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่ออัพเดทข้อมูลการชำระเงินให้ถูกต้อง
9. ชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระยะเว
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142954

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน สามเรือน
1. วางบิล จ่ายเช็ค ตามกำหนดเวลาของบริษัทฯ
2. จัดทำและตรวจสอบด้านรับ/จ่าย , เจ้าหนี้/ลูกหนี้ได้
3. ตรวจเช็คเอกสารประการการรับเงินหรือจ่ายเงินได้
4. จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตาม LG ครบกำหนด และ LG ที่ขอคืนได้ และติดต่อสอบถามการเก็บหนี้
6. จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน และรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
7. รับ-ส่งมอบ งานบริหารโครงการ
8. ลงบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่ออัพเดทข้อมูลการชำระเงินให้ถูกต้อง
9. ชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระยะเว
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ฝึกงานพระนครศรีอยุธยา งานชั่วคราวพระนครศรีอยุธยา งานนอกเวลาพระนครศรีอยุธยา งานประจำพระนครศรีอยุธยา งานราชการพระนครศรีอยุธยา งานต่างประเทศพระนครศรีอยุธยา งานอื่นๆพระนครศรีอยุธยา
หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ฝึกงานพระนครศรีอยุธยา งานชั่วคราวพระนครศรีอยุธยา งานนอกเวลาพระนครศรีอยุธยา งานประจำพระนครศรีอยุธยา งานราชการพระนครศรีอยุธยา งานต่างประเทศพระนครศรีอยุธยา งานอื่นๆพระนครศรีอยุธยา