พระนครศรีอยุธยา หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พระนครศรีอยุธยา หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พระนครศรีอยุธยา หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พระนครศรีอยุธยา หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา Ø
หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163069 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 153808

ตำแหน่งงานว่างช่างเซอร์วิส ประจำโชว์รูมบ้านกรองน้ำ สาขา ประชาชื่น

ตำแหน่งงานว่างช่างเซอร์วิส ประจำโชว์รูมบ้านกรองน้ำ สาขา ประชาชื่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
ติดตั้งและซ่อมบำรุงสินค้าให้ลูกค้า
เปลี่ยนไส้กรอง เดินสายไฟฟ้า ท่อน้ำปะปา
ติดต่อประสานงานกับทางบริษัท
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153808

ตำแหน่งงานว่างช่างเซอร์วิส ประจำโชว์รูมบ้านกรองน้ำ สาขา ประชาชื่น

ตำแหน่งงานว่างช่างเซอร์วิส ประจำโชว์รูมบ้านกรองน้ำ สาขา ประชาชื่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
ติดตั้งและซ่อมบำรุงสินค้าให้ลูกค้า
เปลี่ยนไส้กรอง เดินสายไฟฟ้า ท่อน้ำปะปา
ติดต่อประสานงานกับทางบริษัท
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153442

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Auditสินค้า / ตรวจนับสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Auditสินค้า / ตรวจนับสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
- วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร ในเรื่องสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม การโยกย้าย งานสวัสดิการ
- งานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนม่า สรรหา และทำเอกสารเกี่ยวกับต่างด้าวทั้งหมด
- บริหารระบบโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามมาตรฐาน ของตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่ง
- ควบคุม ดูแลผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ส่งมอบงานตรงตามเวลา
- เป็นผู้กำหนดและให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
- พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุง
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153442

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Auditสินค้า / ตรวจนับสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Auditสินค้า / ตรวจนับสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
- วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร ในเรื่องสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม การโยกย้าย งานสวัสดิการ
- งานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนม่า สรรหา และทำเอกสารเกี่ยวกับต่างด้าวทั้งหมด
- บริหารระบบโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามมาตรฐาน ของตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่ง
- ควบคุม ดูแลผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ส่งมอบงานตรงตามเวลา
- เป็นผู้กำหนดและให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
- พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุง
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153439

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
จัดหาพนักงานและคนงานต่างด้าว ดูแลงานด้านฝ่ายบุคคลทั้งหมด, ทำประกันสังคม บริหารระบบเงินเดือน,สวัสดิการของพนักงาน , การอบรมต่างๆ , ดูแลแม่บ้าน , ดูแล ร.ป.ภ , ดูแลรถของบริษัท ต่อภาษี พรบ รถยนต์ , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153439

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
จัดหาพนักงานและคนงานต่างด้าว ดูแลงานด้านฝ่ายบุคคลทั้งหมด, ทำประกันสังคม บริหารระบบเงินเดือน,สวัสดิการของพนักงาน , การอบรมต่างๆ , ดูแลแม่บ้าน , ดูแล ร.ป.ภ , ดูแลรถของบริษัท ต่อภาษี พรบ รถยนต์ , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 153441

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการดูแลสนามกอล์ฟ(ส่วนภาคสนามและต้นไม้)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการดูแลสนามกอล์ฟ(ส่วนภาคสนามและต้นไม้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
ดูแลสนามกอล์ฟ การตัด ดูแลหญ้า ต้นไม้ในสนาม รับคำสั่งและเรียนรู้งานจาก Super Intendant.
-ควบคุมดูแล คนงานสนาม
-ดูแลรักษาโรคพืช
-ควบคุมการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี
-สามารถทดต่อแดดกลางแจ้งได้
-มีความรู้ทางด้านออกแบบภูมิทัศน์ และจัดสวน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153441

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการดูแลสนามกอล์ฟ(ส่วนภาคสนามและต้นไม้)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการดูแลสนามกอล์ฟ(ส่วนภาคสนามและต้นไม้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
ดูแลสนามกอล์ฟ การตัด ดูแลหญ้า ต้นไม้ในสนาม รับคำสั่งและเรียนรู้งานจาก Super Intendant.
-ควบคุมดูแล คนงานสนาม
-ดูแลรักษาโรคพืช
-ควบคุมการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี
-สามารถทดต่อแดดกลางแจ้งได้
-มีความรู้ทางด้านออกแบบภูมิทัศน์ และจัดสวน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153243

ตำแหน่งงานว่างทีมงานและ พนักงาน Video ตัดต่อ Video Presentation

ตำแหน่งงานว่างทีมงานและ พนักงาน Video ตัดต่อ Video Presentation

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา อุทัย คานหาม
1.จัดทำ และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องระบบ ISO
2.ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดเก็บสินค้าให้ตรงตามผังที่กำหนดทุกสิ้นเดือน
3.สรุปงานติดตั้ง 100%
4.ตรวจนับ และตรวจเช็ค เซ็นบิลรับของจากผู้จำหน่าย
5.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือเสนอผู้บริหาร
6.บันทึกเอกสารรับสินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ ในระบบRR
7.แยกเอกสารต่างๆเพื่อแจกจ่ายให้แผนกต่างๆที่กำหนดไว้
8.ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด
9.ควบคุมและตรวจสอบการรับสินค้า วัตถุดิบจากผู้จำหน่าย
10.ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง
11.ประสาน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153243

ตำแหน่งงานว่างทีมงานและ พนักงาน Video ตัดต่อ Video Presentation

ตำแหน่งงานว่างทีมงานและ พนักงาน Video ตัดต่อ Video Presentation

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา อุทัย คานหาม
1.จัดทำ และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องระบบ ISO
2.ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดเก็บสินค้าให้ตรงตามผังที่กำหนดทุกสิ้นเดือน
3.สรุปงานติดตั้ง 100%
4.ตรวจนับ และตรวจเช็ค เซ็นบิลรับของจากผู้จำหน่าย
5.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือเสนอผู้บริหาร
6.บันทึกเอกสารรับสินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ ในระบบRR
7.แยกเอกสารต่างๆเพื่อแจกจ่ายให้แผนกต่างๆที่กำหนดไว้
8.ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด
9.ควบคุมและตรวจสอบการรับสินค้า วัตถุดิบจากผู้จำหน่าย
10.ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง
11.ประสาน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153245

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา อุทัย คานหาม
1.จัดทำใบส่งของตามจำนวนของที่ส่งจริง ในระบบ Express
2.ตัดสต๊อก เบิก-จ่ายอุปกรณ์ ในระบบ Express
3.จัดทำใบ PR เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและติดตั้ง
4.จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าทุกรายการ (Stock Card)
5.ควบคุมจัดทำเอกสารระบบ ISO
6.ตรวจนับจำนวนสินค้าให้ตรงตามใบส่งของ
7.นับสต็อคสินค้าคงเหลือประจำเดือน
8.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153245

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา อุทัย คานหาม
1.จัดทำใบส่งของตามจำนวนของที่ส่งจริง ในระบบ Express
2.ตัดสต๊อก เบิก-จ่ายอุปกรณ์ ในระบบ Express
3.จัดทำใบ PR เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและติดตั้ง
4.จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าทุกรายการ (Stock Card)
5.ควบคุมจัดทำเอกสารระบบ ISO
6.ตรวจนับจำนวนสินค้าให้ตรงตามใบส่งของ
7.นับสต็อคสินค้าคงเหลือประจำเดือน
8.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 152796

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับโฟล์ลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับโฟล์ลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา อุทัย คานหาม
1.ขับโฟล์ลิฟท์ยกสินค้าและวัสดุต่างๆ
2.ดูแลบำรุงรักษารถโฟล์ลิฟท์
3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152796

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับโฟล์ลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับโฟล์ลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา อุทัย คานหาม
1.ขับโฟล์ลิฟท์ยกสินค้าและวัสดุต่างๆ
2.ดูแลบำรุงรักษารถโฟล์ลิฟท์
3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152904

ตำแหน่งงานว่างDRODUCTION MANAGER

ตำแหน่งงานว่างDRODUCTION MANAGER

งานประจำ : เงินเดือน 50,001 บาท ขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 50,001 บาท ขึ้นไป หรือ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1.รับแรงกดดันได้สูง
2.ดูแลรับผิดชอบ ควบคุมการผลิตของโรงาน
3.กล้าตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูง และมีไหวพริบเมื่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ถึงที่สุด
5.รับนโบาย และ วัฒนะธรรมขององค์กรได้ และปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ดี
6.ยอมรับความผิดและการตัดใจที่ผิดผลาดในหน้าที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ อาจมีผลถึงเรื่องของรายได้ตามสัดส่วนขององศ์กร 7.มีความเป็นผู้นำสูง สามารถปกครองพนักงานกว่า 300 คน ขึ้นไปได้
8.สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจนกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152904

ตำแหน่งงานว่างDRODUCTION MANAGER

ตำแหน่งงานว่างDRODUCTION MANAGER

งานประจำ : เงินเดือน 50,001 บาท ขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 50,001 บาท ขึ้นไป หรือ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1.รับแรงกดดันได้สูง
2.ดูแลรับผิดชอบ ควบคุมการผลิตของโรงาน
3.กล้าตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูง และมีไหวพริบเมื่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ถึงที่สุด
5.รับนโบาย และ วัฒนะธรรมขององค์กรได้ และปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ดี
6.ยอมรับความผิดและการตัดใจที่ผิดผลาดในหน้าที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ อาจมีผลถึงเรื่องของรายได้ตามสัดส่วนขององศ์กร 7.มีความเป็นผู้นำสูง สามารถปกครองพนักงานกว่า 300 คน ขึ้นไปได้
8.สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจนกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152758

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา อุทัย คานหาม
1.ทำความสะอาดสำนักงาน
2.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152758

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา อุทัย คานหาม
1.ทำความสะอาดสำนักงาน
2.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 152580

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ต่างประเทศ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ต่างประเทศ)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 20,000

งานประจำ : 17,000 - 20,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
1. ติดต่อสั่งสินค้ากับผู้ขายต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
2. ประสานงานกับบริษัทขนส่ง (Forwarder)
3. ประสานงานกับบริษัท shipping
4. เข้าใจระบบสั่งซื้อ Purchase Order
5. เทียบราคา และจัดทำสรุปรายการจัดซื้อ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152580

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ต่างประเทศ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ต่างประเทศ)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 20,000

งานประจำ : 17,000 - 20,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
1. ติดต่อสั่งสินค้ากับผู้ขายต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
2. ประสานงานกับบริษัทขนส่ง (Forwarder)
3. ประสานงานกับบริษัท shipping
4. เข้าใจระบบสั่งซื้อ Purchase Order
5. เทียบราคา และจัดทำสรุปรายการจัดซื้อ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ฝึกงานพระนครศรีอยุธยา งานชั่วคราวพระนครศรีอยุธยา งานนอกเวลาพระนครศรีอยุธยา งานประจำพระนครศรีอยุธยา งานราชการพระนครศรีอยุธยา งานต่างประเทศพระนครศรีอยุธยา งานอื่นๆพระนครศรีอยุธยา
หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ฝึกงานพระนครศรีอยุธยา งานชั่วคราวพระนครศรีอยุธยา งานนอกเวลาพระนครศรีอยุธยา งานประจำพระนครศรีอยุธยา งานราชการพระนครศรีอยุธยา งานต่างประเทศพระนครศรีอยุธยา งานอื่นๆพระนครศรีอยุธยา