พระนครศรีอยุธยา หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พระนครศรีอยุธยา หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พระนครศรีอยุธยา หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พระนครศรีอยุธยา หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา Ø
หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 192738 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101212

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร ดอนเมือง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร ดอนเมือง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
ขับรถให้ผู้บริหาร
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101212

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร ดอนเมือง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร ดอนเมือง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
ขับรถให้ผู้บริหาร
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101246

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำที่เดอะไพน์รีสอร์ทจังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำที่เดอะไพน์รีสอร์ทจังหวัดปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
1. ดูแลเกี่ยวกับการทำเงินเดือนพนักงาน
2. ติดต่อประสานงานเอกสารงานต่างด้าว
3. สรรหาบุคลากร

สวัสดิการ
1. เงินเดือนประจำ
2. เบี้ยขยัน
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. ปรับเงินเดือน
5. โบนัสประจำปี
6. ประกันสังคม,พักร้อน,และอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน
7.รถรับส่งพนักงาน สายรังสิต-ปทุมธานี , สายขนส่งเสนา

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101246

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำที่เดอะไพน์รีสอร์ทจังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำที่เดอะไพน์รีสอร์ทจังหวัดปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
1. ดูแลเกี่ยวกับการทำเงินเดือนพนักงาน
2. ติดต่อประสานงานเอกสารงานต่างด้าว
3. สรรหาบุคลากร

สวัสดิการ
1. เงินเดือนประจำ
2. เบี้ยขยัน
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. ปรับเงินเดือน
5. โบนัสประจำปี
6. ประกันสังคม,พักร้อน,และอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน
7.รถรับส่งพนักงาน สายรังสิต-ปทุมธานี , สายขนส่งเสนา

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100796

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทำสีและขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทำสีและขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
1.ดูแลรับผิดชอบงานทำสี
2.วางแผนการขนส่ง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งตามนโยบายการขนส่งของบริษัท
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอยหมายจากผู้บริหาร
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100796

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทำสีและขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทำสีและขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
1.ดูแลรับผิดชอบงานทำสี
2.วางแผนการขนส่ง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งตามนโยบายการขนส่งของบริษัท
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอยหมายจากผู้บริหาร
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 11/09/2562
เลขที่ประกาศ : 100709

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพิจารณาประกันภัย (Non-Motor)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพิจารณาประกันภัย (Non-Motor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
ดูแลควบคุมการรับวัตถุดิบเกี่ยวกับการผลิตของบริษัททุกชนิด รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 10/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100709

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพิจารณาประกันภัย (Non-Motor)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพิจารณาประกันภัย (Non-Motor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
ดูแลควบคุมการรับวัตถุดิบเกี่ยวกับการผลิตของบริษัททุกชนิด รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 10/09/2562

หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ฝึกงานพระนครศรีอยุธยา งานชั่วคราวพระนครศรีอยุธยา งานนอกเวลาพระนครศรีอยุธยา งานประจำพระนครศรีอยุธยา งานราชการพระนครศรีอยุธยา งานต่างประเทศพระนครศรีอยุธยา งานอื่นๆพระนครศรีอยุธยา
หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ฝึกงานพระนครศรีอยุธยา งานชั่วคราวพระนครศรีอยุธยา งานนอกเวลาพระนครศรีอยุธยา งานประจำพระนครศรีอยุธยา งานราชการพระนครศรีอยุธยา งานต่างประเทศพระนครศรีอยุธยา งานอื่นๆพระนครศรีอยุธยา